Een ton van de gemeente voor VR-initiatief De Effenaar


Door Bart Brouwers
  • 8 december 2016

De Effenaar kan dankzij een eenmalige gemeentelijke subsidie van €100.000 door met het Virtual en Augmented Reality programma Smart Venue. Volgens de gemeente is dat nodig omdat “op dit moment ontbreekt het in de regio aan een permanente goed geoutilleerde en voor iedereen toegankelijke voorziening om deze ontwikkelingen te ondersteunen, AR-VR te beleven en het experiment aan te gaan”. Blijkbaar vallen de 3000 m2 Virtual Reality die Enversed onlangs opende volgens de gemeente niet in die categorie. 

Het geld komt niet uit een cultuurpotje, maar uit lagere kosten voor projecten uit het voormalig Financieringsfonds. “Het zijn het met name Brainportdoelstellingen die in de businesscase gepaard zijn aan het belang om de bezettingsgraad van de Effenaar en daarmee de exploitatiebasis van de Effenaar te versterken. Voorop staan echter de doelstellingen om de AR/VR ontwikkelingen in de Brainportregio een impuls te geven en de Effenaar te versterken als broedplaats voor deze ontwikkelingen.” In totaal gaat het om een investering van €155.000. Daarvan wordt €100.000 van de gemeente gevraagd. De rest wordt ingevuld met sponsoren (€25.000) en een bijdrage van de provincie (€30.000).

Volgens de gemeente zijn inmiddels zo’n 160 events en bijeenkomsten gepland rond het Smart Venue-programma. Muziek is daarbinnen een belangrijk onderdeel. “De Effenaar verkent de toekomst van popmuziek en popmuziekbeleving en geeft daar mede vorm aan. De inzet van VR en AR om de beleving van een live performance te versterken is een nieuw en relatief onontgonnen terrein. Dit wil de Effenaar vorm geven met het Smart Venue Program.”

 

Er is één reactie op dit artikel↓

Bart Brouwers

Mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van e52.nl - @brewbart op Twitter.

> Bekijk alle artikelen van Bart

1 reactie

Christian Curré
8 december 2016

Dat de Effenaar geld krijgt voor een project rondom het innovatief toepassen van Augmented Reality and VR is inhoudelijk alleen maar toe te juichen. Hoog tijd dat het brede publiek wordt meegenomen in de crossover-wereld van realiteit enerzijds en virtuele toevoegingen en zelfs complete virtuele werelden anderzijds, nadat ik met StichtingDeNegende van Eindhoven in 2009 (!) al een complete cultuurhistorische AR-route met EDHV ontwikkelde. Het is conceptueel overigens wel grappig dat daarvoor een ‘fysieke’ locatie moet worden aangewezen, maar dat terzijde… Ik hoop dat de Effenaar de deuren opengooit en flitsend de toekomst voor ons ontvouwd.

Waar het natuurlijk niet goed gaat is wat hier gebeurt op procesmatig vlak. Ik had er al voor gewaarschuwd (meerdere malen, in diverse media): in het cultuurbeleidsveld kennen de betrokken actoren hun rol en plaats niet. De wethouder geeft via/vanuit B&W rechtstreeks geld aan de Effenaar en niet via de Stichting Cultuur Eindhoven die daarvoor speciaal in het leven is geroepen.

Het is leuk dat ze nu stelt dat het benodigde geld uit (resterende) Brainportinvesteringsmiddelen komt, maar dat getuigt slechts van een wel heel enge opvatting van het gehanteerde cultuurbegrip..! Alsof AR/VR niet een tool is om -juist- cultuur(historie) te ontsluiten maar slechts een speeltje, in dit geval in de handen te leggen van een programmerend muziekpodium.

Nee, zo werkt dat natuurlijk niet, want nu kunnen de andere culturele instellingen makkelijk zeggen dat ze ook subsidie willen voor deze innovatieve technieken omdat het ook heel goed bij hun programma en doelstellingen past. Een ongelukkig precedent wat nu is gecreëerd.

En dan ook nog eens richting een partij waarvan iedereen weet dat ze officieel verwikkeld is in een fusie met het Muziekgebouw. In die zin is het aannemen van de extra subsidie ook een beetje opportunistisch lijkt me. Tenzij de bedoelde fusiepartner van harte en actief heeft meegedacht en ingestemd.

Zou de gemeenteraad er maar weer het zwijgen toe doen, bij deze nieuwe bestuurlijke dwaalactie van B&W..?