Volgens OSM starten eindexamens vandaag


Door Pieter Hendrikse
Leestijd ± 3 minuten
  • 10 mei 2017

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

"Wat het vmbo ook helpt is als media niet langer hoog van de toren blazen dat centrale examens vandaag zijn begonnen"

Centrale examens zijn er voor alle niveaus. Van vmbo-basis tot en met vwo.
Het overheersende beeld van landelijke centrale examens is dat van papieren opgavenboekjes die op vaste afnametijdstippen in de gymzaal worden afgelegd. En dat deze examens vandaag beginnen. Voor het vwo en het havo klopt dat ook. Het vmbo is evenwel al sinds begin april doende met de afname van centrale examens.

Het beeld dat eindexamens oproepen wordt in belangrijke mate bepaald wordt door Ons Soort Mensen ( OSM *) en die herinneren zich de eigen schooltijd op havo of vwo. Zo eenvoudig is dat. Ze zien bovendien dat hun kinderen of kleinkinderen het centraal examen nog net zo doen als zij indertijd. Die doen over het algemeen ook havo of vwo. Ook de media besteden volop aandacht aan de papieren centrale examens. Geen wonder: het journaille behoort ook tot deze gevestigde orde.

Maar voor het vmbo ziet het landschap aan centrale examens er totaal anders uit:
Het cspe (centraal schriftelijk én praktisch examen) is er voor de beroepsgerichte vakken. De algemene vakken in vmbo-basis en -kader kennen flexibele en digitale centrale examens. Bij de vmbo-scholen bekend als ‘bb- en kb-flex’.
De afnameperiode voor de cspe’s en bb- en kb-flex begint al in de eerste week van april, ruim voordat de papieren centrale examens beginnen. De afnameperiode loopt door tot en met de derde week van juni. Dan eindigen ook de herkansingen van de papieren centrale examens.

De meeste leerlingen uit vmbo-basis en -kader zullen later een baan vinden in de bouw, de zorg, de retail, de logistiek of in de groene sector. Dat maakt hen zeer belangrijk voor onze maatschappij. En onze maatschappij voor hen. Daar is het de vmbo-scholen om te doen en daar is ook het ‘landschap’ van de centrale examens vmbo op afgestemd.

De vmbo-scholen zouden graag zien dat de opgaven van de centrale examens direct na de afname op het internet staan. Maar bij de cspe’s en bij bb- en kb-flex kan dat niet, omdat dezelfde opgaven op een later tijdstip opnieuw afgenomen kunnen worden. De scholen nemen dit nadeel ten opzichte van papieren centrale examens graag voor lief. Het helpt als we hen daarin steunen en niet denken: Hé, blijven de opgaven geheim?
De papieren centrale examens zijn prima, maar wat anders gaat dan bij papieren centrale examens is toch niet per se verkeerd ?!

Wat het vmbo ook helpt is als de media, vaak als exponenten van de gevestigde orde (lees: OSM), niet langer vanaf vandaag hoog van de toren blazen met de boodschap dat de centrale examens beginnen. Veel leerlingen uit vmbo-b en -k én hun ouders, voelen zich dan miskend. Terecht, want hún centraal examen is immers al veel eerder begonnen.

*) mensen waar men bij wil horen, die tot hetzelfde clubje horen en dezelfde levensstijl aanhangen (bron: etymologiebank.nl)

Er zijn nog geen reactie op dit artikel↓

Pieter Hendrikse

Pieter Hendrikse is columnist voor E52. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Klik op de link hieronder voor al zijn columns en een interview met deze columnist.

> Bekijk alle artikelen van Pieter