“Nachtpleiter” Chris de Zeeuw blij met Raadsvoorstel over ve


Door Bart Brouwers
 • 21 mei 2016

Eindhovense kroegen mogen, als de gemeenteraad daar binnenkort mee instemt, voortaan tien keer per jaar de hele nacht open blijven. Daarmee is een groot deel van de wens van Chris de Zeeuw, namens de “Eindhovense liefhebbers van de Nacht”, in vervulling gegaan. Het gaat om een pilot die in eerste instantie betrekking heeft op het centrum en Strijp-S.

De Zeeuw begon zijn strijd ongeveer een jaar geleden, samen met een verzameling van 18 verschillende (jonge) collectieven/organisaties uit Eindhoven. Doel was een verruiming van de sluitingstijden voor twaalf keer per jaar tot 8 uur ’s morgens. Hij sprak in tijdens commissievergaderingen en stuurde lange brieven met zijn argumenten. “Wij waren de enigen in de stad die dat deden. En zie hier het eerste resultaat: 10x per jaar tot 8:00 en een mooie selectie aan voorwaarden die we wilden.”

Voor De Zeeuw is de strijd hiermee nog niet voorbij. “Als collectief van verzamelde Eindhovenaren zijn we allemaal enorm blij met dit nieuws. Het smaakt naar meer. Dit is een uitdaging voor de stad om te bewijzen dat dit kan en meerwaarde heeft.  We blijven in de toekomst strijden om deze stad ook in de nacht bruisend te maken, 24/7.”

Een kroeg die langer open wil blijven, moet zo’n “verlaatje” zes weken van tevoren aanvragen en moet aan een reeks voorwaarden voldoen die te maken hebben met de beperking van mogelijke overlast. Het college kiest voor deze oplossing omdat “een systeem van verlaatjes aansluit op de ambities van de gemeente Eindhoven als kennis- en innovatiestad.” Hiermee wordt aansluiting gezocht bij ambities en wensen van nieuwe en huidige consumenten zoals kenniswerkers, studenten en expats. “Handhaving van de huidige openingstijden en mogelijkheden van de horeca sluiten hier niet (meer) op aan”, aldus het voorstel.

Hier het complete raadsvoorstel.

Er zijn 5 reacties op dit artikel↓

Bart Brouwers

Mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van e52.nl - @brewbart op Twitter.

> Bekijk alle artikelen van Bart

5 reacties

CCEHV1974
22 mei 2016

Natuurlijk zijn de pleiters blij nu het onderwerp als concreet voorstel bij de gemeenteraad ligt, dat lijkt me logisch en het is ze gegund. Toch blijf ik zitten met enkele punten die voor mijn gevoel de kracht uit het hele concept halen.

Zo wordt er schijnbaar achteloos gesteld dat ‘Eindhoven allang door andere steden is ingehaald op dit vlak’, dat langer openblijven goed is vanwege ‘toeristische effecten, economisch voordeel en sociale verbondenheid’ en dat het het stads-DNA (nu ineens als techniek, cultuur en design…) zou ondersteunen en versterken.

Eindhoven is een heerlijke stad om te wonen, te werken en te verblijven, dat vind ik ook. Voor mij is Eindhoven zo leuk omdat veel er gewoon gebeurt, zonder dat er vooraf nu echt heel goed of gestructureerd over is nagedacht – het zit hem in de mentaliteit en kracht van de bewoners: gewoon proberen en dan zal het vanzelf wel aardig worden. En dat lukt dan ook vaak, dat is de kracht van de volkscultuur.

Tegelijkertijd merk ik als binnenstadbewoner dat Eindhoven ook nog steeds en vooral een gemoedelijk dorp is, ook al is het een grote stad met mensen uit steeds meer verschillende culturen en steeds meer verschillende (maar ook samenwerkende) creatieve clubjes. Maar om nou te zeggen dat Eindhoven een night buzz heeft zoals grote wereldsteden..?

De realiteit is dat de massa zich via heel duidelijke en voorspelbare patronen een weg door het Eindhovense baant en dat die stromen mensen al heel goed ondersteund worden. De bussen en taxi’s vervoeren mensen van en naar de luchthaven en de hotels, de vele parkeergarages in en rond het centrum hebben plek voor alle mensen die willen winkelen, voetbal willen kijken of cultuur willen ondergaan en de stappers hebben treinen en duidelijke horecagebieden. Is de vraag wel zo groot als wordt gesteld?

De meeste jongeren gaan stappen en daarna naar huis omdat ze de volgende dag nog moeten sporten, studeren etc., de gezinnen die komen winkelen hebben ook nog andere dingen te doen, de kenniswerkers moeten weer werken en de toeristen die echt wild zijn drinken en blowen nog wat en vallen dan toch in hun hotelbed.

Zonder uitzondering is het in Eindhoven Centrum buiten deze tijden en stromen mensen om leeg, rustig en prima. In het nieuwe voorstel voor langere openstelling van de horeca staat dat bepaalde gelegenheden zich tot tien maal per jaar uiterlijk zes weken vooraf kunnen melden om langer open te blijven, maar er mogen dan na de nu al bestaande openingstijden geen nieuwe gasten meer bij, alleen uit.

Is dit hele voorstel dan niet heel veel heisa om niks? Het gaat hier dus feitelijk om het besloten voortzetten van een bijeenkomst; als dit onder goede condities (geluidsoverlast, veiligheid, handhaving) gebeurt, dan heeft verder daar toch niemand iets mee te maken c.q. last van?

Om nou meteen te spreken van een doorbraak voor het internationale vestigingsklimaat, het accommoderen van expats en kenniswerkers en het versterken van de economie, de toeristische branche en de sociale verbondenheid..? Ik zie de extra nightlights in ons stedeke nog niet meteen de internationale hipsters in groten getale op het vliegtuig stappen. Ze zijn overigens van harte welkom in onze ‘nachtsociëteit’, ook buiten de DDW en GLOW om – zorgen ze misschien meteen voor wat echte spanning en opwinding in het gemoedelijke Brainport.

  Chris de Zeeuw
  22 mei 2016

  Als je geen mogelijkheden schept, kun je het ook niet laten ontwikkelen.

  Een vergelijking met de rest van Nederland: http://www.thisisourhouse.nl/features/verruimde-sluitingstijden-brabant-heet-en-langdradig-hangijzer/

  In o.a. Amsterdam is er onderzoek geweest naar de toeristische effecten, economisch voordeel en sociale verbondenheid.

  In andere steden hanteert men ook het systeem van venstertijden (Groningen, Nijmegen e.d.)

  Het probleem van Eindhoven is ook dat de night buzz eigenlijk gedwongen in een paar concentratiegebieden zit. Hierdoor is er moeilijk her-door-nieuwe ontwikkeling mogelijk.

  Ik zie ieder weekend internationalen aankomen op het vliegveld overigens.

   CCEHV1974
   22 mei 2016

   Interessant stuk achter de link, dank. Een groot probleem wat ik in Eindhoven bij veel meer dossiers waarneem is dat er heel lang gepraat wordt maar zonder daarbij daadkrachtig te zijn in het vinden van constructieve wegen die recht doen aan alle partijen. Het gemeentebestuur is er goed in om ineens een probleem te benoemen, daar dan voorbarig een voorlopig besluit over te formuleren wat vervolgens veel weerstand oproept om vervolgens óf ineens een gigantisch ingrijpend en impopulair besluit te nemen óf helemaal niets meer te doen en allemaal extra onderzoeken te starten waardoor iedereen blijft ‘hangen’.

   Vandaar mijn allergie om zaken zo groot op te blazen en er zulke grote woorden voor te gebruiken.

   Terug naar de inhoud in dit geval. We moeten alles op schaalniveau zien; dat Deventer ook vrije openingstijden kent of probeert wil natuurlijk niet zeggen dat Deventer even buzzing is als Amsterdam. En dat hoeft ook niet. Iets soortgelijks geldt ook voor Eindhoven. Natúúrlijk moet Eindhoven bepaalde horeca- en festivalinitiatieven de ruimte geven, maar dan wel begeleid en ondersteund door logisch beleid. Ik ben het met je eens dat Eindhoven enkele locaties kent waar het nu geconcentreerd is en dat we niet een binnenstad hebben zoals bijvoorbeeld in Groningen (of Breda). Maar die ruimtelijke kenmerken hoeven niet bepalend te zijn, we moeten juist niet bang zijn voor de oude vertrouwde functiescheiding. Je gaat geen bewoners pesten, dus moet je het zo regelen via voorlichting (vooraf), isolatie en een realistische inschatting van gebruiksdruk dat je geen conflict veroorzaakt én moet je niet bang zijn om mensen te helpen verplaatsen als je iets verandert of een situatie anders uitpakt dan beoogd. Wie gaat er nu sociale stadsverdichting plannen qua woningen half bovenop het Stratumseind, wie stopt er op Strijp-S nu juist weer alles op een hoop, wie verzint dat je rondom voormalig Philips Lighting heel veel woningen bouwt om vervolgens steeds overlast in die omgeving te programmeren, wie gaat er nou een NRE-terrein ontwikkelen met functies die zich moeizaam verhouden met de omgevingsrealiteit? Daar gaat gewoon planmatig iets fout bij het inrichten van de stad, want dit zijn allemaal voorbeelden van realisatie uit de afgelopen 15 jaar!

   De gemeente is veel te bang, te reactief en te verlamd en star als het er op aankomt: crowd management is handig voor kortdurende festivals zoals GLOW, maar gaat je probleem niet oplossen als dat zoals op het Stratumseind van structurele aard is. Bepaal functies voor gebieden en zoek daar de juiste gebruikers bij uit, zowel qua ondernemers, bewoners als bezoekers: vorm communities (!) die zichzelf versterken en daardoor aantrekkingskracht hebben.

   Maar zolang we in Eindhoven een studentendispuut in een herenhuis in de stad zetten om vervolgens te verzanden in procedures over geluidsoverlast binden we het paard achter de wagen.

   Het lijkt wel alsof al die mensen die bestuurlijk over Eindhoven beslissen nooit gewoon eens een rondje stad doen en simpelweg ervaren met al hun zintuigen hoe het er nu eigenlijk écht aan toegaat.

   En natuurlijk is het een drama dat we zo ongelooflijk slecht verbonden zijn via het (internationaal) spoor! Gigantisch veel wordt er door de belastingbetaler geïnvesteerd in het nieuwe station maar het laten doen waarvoor het is, namelijk optimaal verbinden en dus dáár op investeren: ho maar. Onmacht en defensief handelen roepen altijd dát op wat je had willen vermijden, namelijk frictie, verwarring en ontevredenheid.

   Informeren, leren, organiseren, afstemmen, besluiten, repareren, communiceren en innoveren; hoe moeilijk kan het zijn… Ik dacht dat we een Smart Society wilden zijn..? Dan moet je ook slim willen en durven zijn!

    Chris de Zeeuw
    23 mei 2016

    Ik zal de laatste zijn die niet erkend dat het niet altijd vlekkeloos verloopt. Tot aan frustraties toe.

    Maar ik vind dat de gemeente in dit geval van sluitingstijden wel degelijk de stad heeft uitgenodigd om mee te praten, en ook in het voorstel rekening houdt met de stad.

    Er zijn de afgelopen jaren twee inspreekbijeenkomsten geweest, die een hele avond hebben geduurd. Mensen hebben ook brieven kunnen insturen. De wethouder heeft bij buurtverenigingen gezeten (al zegt ze zelf).

    Er wordt nu in dit voorstel expliciet gezegd tegen de ondernemers: heb je geen overeenkomst met de buurt, dan kun je het schudden en krijg je geen verruiming. Vandaar dat Stratumseind momenteel geen verruiming krijgt.

    En er wordt ook gezegd: 1x incident en hoppa je verruiming wordt ingetrokken.

    Ik vind het een prima voorstel.
    De gemeente moet ook gewoon doen wat ze hoort te doen: vergunningen geven.
    Laat burgers het verder zelf maar oplossen.

    Je zegt het zelf, de bestuurders hebben niet altijd alle kennis op praktijkniveau.

    Ik heb het NRE terrein vanaf dag 1 (toen de poorten open gingen) ontwikkeld zien worden. Wat daar gigantisch fout is gegaan is dat mensen (ofwel creatieven) zomaar in die gebouwen zijn gelaten om hun plannen uit te voeren. Zowel gemeente en creatieve gebruikers zijn begonnen zonder uitleg, zonder communicatie naar de buurt, zonder duidelijk gestelde regels.

    Sja…. iedereen werd ineens verrast. Ik begrijp het wel.

    Maar als we het over overlast hebben. Is het buiten een Fort Knox, een Nul Zes die ineens feesten ging geven en wat andere incidenten echt zo verschrikkelijk geweest?

    Wat er wel is gebeurd is dat de buurt gewoon vanaf dag 1 niet goed is betrokken bij plannen… een vertrouwensbreuk die je moeilijk hersteld. Het is alsof je een carnavalsband ineens in mijn achtertuin neerzet.

    Op Lichting refereer je denk ik naast de pop-up restaurants, hoofdzakelijk naar die grote evenementen die er nu plaatsvinden.

    Ik stond daar ook wel van te kijken. Een complete mainstage met een line array aan luidsprekers, 2000 mensen op het terrein, en op 10m afstand stond een oud vrouwtje op haar balkon. Dan vraag ik mij ook af, “wie heeft dat toegestaan?”

    Maar ook denk ik dat het een kwestie van smaak is. Wat wil je als stad zijn en uitstralen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk dat als ik mijn deur uitwandel ik in mijn straat leuke pop-up tenten zie. En is het misschien ook niet leuk dat je in het centrum leuke festivals en evenementen hebt.

    Mensen die complete rust willen, moeten niet in een centrum gaan wonen. Een stad is dynamisch en altijd in ontwikkeling, en blijft niet jaren, tientallen jaren hetzelfde. Dus er komen soms ook gewoon stukken aan de beurt door ontwikkeling en uitdijen.

    Het moet echter altijd in overleg en samenwerking gebeuren, anders krijg je praktijken als NRE, etc.

    Ik ben wat minder van het planmatig inrichten, maar meer van het overleg en organisch tot iets komen.

    Functies kunnen wel bepaald worden, maar dat wordt dan ook zo’n saaie en voorspelbare stad.

    (creatieve) Communities die op wijkniveau dingen kunnen bepalen en inbrengen vind ik een heel interessante gedachte!

     CCEHV1974
     23 mei 2016

     Waar we het in ieder geval heel erg over eens zijn is dat het gaat om balans en communicatie bij innovatie.

     Je kunt als stad best een uitdagende agenda realiseren als je echt gaat samenwerken en zorgt dat initiatieven kunnen landen. Dit weekend was er een Hindoestaans festival, maar niemand wist ervan en het had veel meer betekent en kansen gehad als het beter gecommuniceerd was en er meerdere partijen bij waren betrokken. Die multiculturele kans wordt steeds maar niet gegrepen hier in Eindhoven.

     Crossovers zouden de stad letterlijk kunnen laten swingen, ook binnen reguliere uren! Ik ben het niet helemaal met je eens dat de gemeente er slechts is voor vergunningen: de tijd dat de overheid alleen maar een bepalende hindermacht was is echt voorbij. In ontwikkelingsbeleid moet juist de gemeente – die betaald wordt door ons allemaal – zoeken naar een juiste mix voor alle stakeholders. Dat vereist kennis van zaken, inlevingsvermogen, communicatievaardigheden, flexibiliteit en een prioriteitenbeleid.

     En vooral geen ego’s, gekonkel en een defensieve of starre houding. Als iets niet gaat zoals gehoopt moet je het manmoedig en open durven herstellen.

     In het ED van vandaag (24 mei) kunnen we lezen dat men in de Dommelstraat dus weer niet goed heeft overlegd met de omwonenden over het nieuwe openstellingsconcept horeca. Je ziet wat er gebeurt: dan gaan de hakken in het zand en duurt alles lang en wordt het een moeizaam verhaal waar niemand meer energie van krijgt. Meer van hetzelfde.

     Waar is het zelflerende en corrigerend vermogen van de gemeente – wat doen al die ambtenaren dan? Houdt niemand een kennisdossier bij over gemaakte fouten en mislukte procedures, als geheugen van het eigen handelen?

     Duur geintje is dat dan. En moeilijk te verkopen als je leest dat de gemeente het verlies op de Velomoves maar neemt ter waarde van enkele tonnen, terwijl de Genneper Hoeve die tienduizenden euro’s ontzegd zijn vanwege bezuinigingen terwijl daar het maatschappelijk effect al lang bewezen is! Dan zit je gewoon fout en moet je dat manmoedig repareren. Is dit niet een belangrijk punt juist binnen D66? 🙂