Op excursie naar de moskee……


Door Pieter Hendrikse
Leestijd ± 3 minuten
  • 30 augustus 2017

Pieter Hendrikse beziet “Vanaf De Hovenring” de gebeurtenissen in en soms ook buiten Eindhoven. Hij doet dat zowel vanuit zijn eigen expertise (onderwijs, sociaal/cultureel domein) als in een vrije rol.

"Ideetje voor de kabinetsformateurs: maak een departement van Onderwijs & Integratie"

De scholen zijn weer begonnen, fris en vrolijk. ‘n Berichtje van vlak voor de vakantie schoot me te binnen:

“…’n Eindhovense basisschooldirecteur ontvangt bedreigingen omdat hij met leerlingen uit groep 3 ’n moskee heeft bezocht…”

Kinderen worden op deze basisschool opgevoed tot wereldburgers. En gelukkig maar, ook het komende schooljaar weer. Binnen dat lonkend perspectief maken zij onder meer kennis met wereldgodsdiensten. En daar horen zo mogelijk excursies bij: wel zo aanschouwelijk!
Deze school wordt bevolkt door leerlingen met 30 (!) verschillende nationaliteiten. Naar je mag aannemen met even zovele verschillende culturele achtergronden. Diverser, pluriformer en veelkleuriger kun je nauwelijks opgeleid worden.

Waarschijnlijk ’n school zoals er zoveel zijn in het verstedelijkte Nederland anno 2017. Scholen die qua onderwijs-en vormingsdoelen nauw aansluiten bij de traditie van waaruit ons land hoog scoort op vele rankings:
De inwoners van NL voelen zich over het algemeen veilig en zijn overwegend gelukkig. Tolerantie, ondernemerschap en inventiviteit zijn handelsmerken. Open grenzen brengen ons succes. NL is één van ‘s-werelds meest welvarende landen. NL behoort tot de founding fathers van de EU enzovoorts enzoverder…….

Kennelijk leren we op onze scholen aan volgende generaties steeds weer om onze kernkwaliteiten verder te ontwikkelen. ’n Open mind vormt daartoe de basis.
Het lijkt dat de bedreiger van de directeur daar niet echt gek op is. Vreemd want waarschijnlijk profiteert ook hij/zij van de wondere vrije wereld die Nederland heet. Maar meer vrijheid voor velen heeft blijkbaar niet voor iedereen échte vooruitgang gebracht. En soms zelfs eerder ongenoegen, zo blijkt.

En toch is er de dure plicht om steeds opnieuw verbinding te zoeken, ook met ontevredenen en teleurgestelden. Verbinden, ook wel polderen genaamd, brengt ons immers al decennia lang hoofdzakelijk het goede leven. En nimmer het hoofd buigen voor welke bedreiging dan ook.

Was er in dit geval misschien ook ergernis omdat er niet veel kerkelijke plekken meer over zijn waar onze ‘eigen’, vaak bejubelde joods-christelijke traditie valt te beleven? Daarheen kan groep 3 minder makkelijk ‘op excursie’. Een rooms-katholieke of christelijke kerk waar wat te doen is moet je immers met ’n zaklantaarntje zoeken.
Misschien zit ons dat wel dwars: waar vinden we zichtbaar en tastbaar onze roots. Is sociale samenhang voldoende merkbaar? Waar zien we dat integratie tussen al die vele Neder- en Medelanders plaatsvindt en kansrijk is?
Laten we het daar maar wat vaker over hebben. Want daarnaar is de basisschool met de excursies waarschijnlijk nog wel ’t meest op zoek!

Ideetje voor de kabinetsformateurs: maak een departement van Onderwijs & Integratie. Over ’n aantal jaren kunnen we dan hopelijk zeggen dat we de rijke en veelvormige traditie die Nederland heet, écht hebben genesteld in de hoofden en harten van al die jonge landgenoten.

Goed schooljaar toegewenst!

Er is één reactie op dit artikel↓

Pieter Hendrikse

Pieter Hendrikse is columnist voor E52. Hij schrijft onder meer over onderwijs en het sociaal-/culturele domein. Klik op de link hieronder voor al zijn columns en een interview met deze columnist.

> Bekijk alle artikelen van Pieter

1 reactie

Maxov Max
17 februari 2018

Er zijn in West Europa duizenden moskeen en andere soort islamitische instellingen die hele dag propaganda verspreiden voor de jihad.In moskeeën een parallelle islamitische samenleving en het handhaven van de Sharia/Jihad wordt gepromoot.De moskee is niet alleen ontworpen om er te bidden, maar kan ook gezien worden als het sociale en culturele epicentrum van een islamitische samenleving. Het wordt zowel gebruikt als ontmoetingsplaats, lesruimte en als plaats waar alle welzijnszaken van de gemeenschap besproken worden.Bijna alle activiteiten in de moskeeën zijn gewijd aan het bestrijding van de “kafir’s”-niet/moslims.Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag.De islam en de sharia leren dat de plicht tot jihad eeuwig blijft bestaan!Koran/Soera 8:39;-„En bevecht hen (de ongelovigen/niet moslims) totdat er geen fitna (beproeving) meer is en de godsdienst geheel voor Allah is.” ….De islam is een politieke ideologie, die al 1400 jaar streeft naar wereldheerschappij (’De heerschappij is alleen voor Allah.’- Koran:12:40)… Arabist Hans Jansen zei:„Iemand die mij een moskee kan wijzen waar vanaf de kansel de gematigde Islam wordt gepredikt, waarmee ik dan vooral bedoel dat de plicht om deel te nemen aan de Jihad-oorlog tegen alles wat niet islamitisch is, volgens de predikant geen wettig onderdeel van de islam hoeft te zijn; of voor iemand die mij iets kan aanwijzen dat de Islamitische Staat in het Midden-Oosten heeft gedaan dat tegen de sharia ingaat. Er staat duizend euro op het spel, die makkelijk te verdienen zouden moeten zijn als er ook maar iets van wat onze politieke en media-elite over de islam beweert, juist is.Het is een slecht bericht, maar de Sharia is het ware gezicht van de islam.” ….Na 14 eeuwen durende vergeefse aanvalsoorlogen tegen Europa zien we nu de meest succesvolle aanval. Vandaag de dag wordt de jihad niet meer gevoerd door staten met legers. Dat zou ook niet kunnen. Zodra een islamitische overheid openlijk een oorlog tegen het Westen zou beginnen, zou zij door westerse legers worden vernietigd. De tactiek van de jihad is dan ook gewijzigd. Door het islamitische concept van de migratie – Al Hijra genaamd – staat Europa op het punt Eurabia te worden. Jihad kent vele facetten, waarvan “jihad door het zwaard” er slechts één is. En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is er ook een…Wakker worden!