Randstad en Brainport Eindhoven bundelen krachten


Door Bart Brouwers
Leestijd ± 3 minuten
  • 23 november 2017

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven gaan hun samenwerking intensiveren om op die manier de concurrentie met mondiale topregio’s aan te kunnen gaan. De drie regio’s zorgen er nu al samen voor dat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrente en welvarende landen staat, zo liet minister Kajsa Ollongren vandaag weten bij een bijeenkomst op Eindhoven Airport. “Om internationaal de concurrentie met grote steden als Parijs en Londen aan te kunnen is het belangrijk dat deze regio’s nog beter met elkaar in verbinding staan en zich als één stedelijk netwerk positioneren.”

In juni 2016 werd de eerste aanzet voor deze samenwerking al gegeven.

Om dit te bereiken gaan verschillende bestuurlijke aanjagers plannen uitwerken op gebieden als bereikbaarheid van toplocaties, verduurzaming van grootschalige bedrijventerreinen, havens en greenports, wonen, digitalisering en aantrekken van toptalent. Daarbij zijn niet alleen overheden betrokken, maar ook het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Dat is vandaag besloten in het Uitvoeringsprogramma voor de Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

Door het beter verbinden van toplocaties als campussen, gemengde zakencentra, productielandschappen en aantrekkelijke woon-werkgebieden wil Nederland buitenlandse investeringen en talent aan trekken. Aan de hand van het Uitvoeringsprogramma REOS worden daarvoor de komende tijd ideeën ontwikkeld. Zo gaan onder andere de Eindhovense wethouder Staf Depla en de burgemeester van Almere Franc Weerwind zich als ambassadeurs inzetten voor een betere digitale verbinding in de steden, kijken de wethouders van Utrecht en Eindhoven Paulus Jansen en Wilbert Seuren naar het ontwikkelen en transformeren van voormalige haven- en industriegebieden tot aantrekkelijke woon- en werkgebieden, gaat de gedeputeerde van Utrecht Pim van den Berg de toplocaties internationaal aanprijzen en komen de wethouders van Rotterdam en Den Haag Pex Langenberg en Saskia Bruines met een top 5 van kansen en problemen op het gebied van bereikbaarheid binnen en tussen de genoemde regio’s die opgepakt moeten worden voor het versterken van het vestigingsklimaat. Brainport Eindhoven is aangewezen als initiator voor het dossier talentontwikkeling.

Internationale vergelijking tussen economische kerngebieden van Londen, Parijs en REOS-netwerk
Figuur: Polycentrische structuur van het REOS-netwerk in vergelijking met Parijs en Londen.

De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven vormen het economisch kerngebied van Nederland. Hier woont 37% van de Nederlandse bevolking, wordt 42% van het nationaal inkomen verdiend, worden 63% van de diploma’s in het Nederlands wetenschappelijk onderwijs behaald en vindt 50% van alle private Research & Development plaats. Hier liggen de grootste haven en één van de best verbonden luchthavens van Europa. En hier vinden internationale toonaangevende activiteiten plaats op gebieden als life science en nano-elektronica. Tegelijkertijd kan al deze bedrijvigheid, kennis en energie beter met elkaar verbonden worden.

Het programma REOS wordt uitgevoerd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Flevoland en Utrecht, de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht, de Economic Board Zuid-Holland, Economic Board Utrecht, Brainport Eindhoven en Amsterdam Economic Board, en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit Uitvoeringsprogramma moet ook als voorbeeld dienen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen Rijk en regio’s, waarbij ook andere partners kunnen aansluiten die de REOS-ambitie ondersteunen.

Er zijn nog geen reactie op dit artikel↓

Bart Brouwers

Mede-oprichter en mede-eigenaar van Media52 BV, uitgever van e52.nl - @brewbart op Twitter.

> Bekijk alle artikelen van Bart